Асоциацията на индустриалния капитал в България е категорично против предложението авансовите вноски за корпоративен данък за първите 6 месеца на 2020 г. да бъдат изчислени и определени служебно от НАП на база печалба през 2018 г., без право тези вноски да бъдат променяни за полугодието на тази година. Предложението е на председателя на бюджетната комисия в парламента Менда Стоянова и на група народни представители от ГЕРБ към Законопроекта за мерките по време на извънредно положение.

Сега действащите разпоредби в Закона за корпоративното подоходно облагане предвиждат предприятията сами да определят авансовите вноски на база на прогнозната си печалба за годината.

„Това на практика означава задължително авансово внасяне на данък в тежка обстановка – загуби на предприятията, освобождаване на работници, фалити, който е явно, че в края на годината ще бъде недължим. Това е неизбежно в цели сектори на икономиката, които през 2018 г. са били печеливши – туризъм, транспорт, редица производства, търговия, и които през 2020 г. ще понесат огромен спад в приходите от продажби и ще реализират отрицателни финансови резултати на годишна база. Много от българските предприятия ще са длъжни да внесат този несправедливо определен авансов данък, но няма да имат финансови възможности да го платят поради финансови проблеми, причинени от кризата. Точно тези финансово затруднени предприятия ще бъдат обложени с допълнителен разход, прекомерна лихва върху неплатения авансов данък (ОЛП+10%), което допълнително ще „убие“ жизнеспособността на тези предприятия, се казва в позицията на асоциацията с председател Васил Велев.

Оттам напомнят, че всички отговорни правителства по света търсят начини за облекчаване на бизнеса, като предлагат фискални стимули с цел предприятията да съществуват и да се развиват и утре, когато кризата отмине, а в България с направеното предложение се цели бизнесът да финансира авансово държавата, а ако не го направи, тя го натоварва с непосилни лихви за неплатени авансови данъци?!?

Според бизнеса нищо не налага тази промяна, той смята, че настоящият начин на определяне на авансовите вноски е достатъчно справедлив и обективен. „Никой не може по-точно да прогнозира финансовия резултат на предприятието от неговото ръководство или собственици. Много фирми са били на печалба през 2018 г., но ще прекъснат дейност или очакват загуба за 2020 г. Не е нормално тези фирми да са задължени да внасят авансовото данък върху несъществуващи печалби за 2020 година, нито сега е моментът този режим да бъде променян.  Призоваваме народните представители да не приемат това предложение, което е както ненавременно, но нещо повече – вредно за бизнеса и против нормалността при управление на криза.“, се казва в позицията.

Източник: 24 часа