Фирмата ви, регистрирана за целите на ЗДДС, извършва услуги, предоставяни по електронен път, като получатели на услугите са предимно данъчно незадължени лица, установени на територията на ЕС. С какво е добре да сте запознати!?

При предоставяне на електронни услуги на данъчно незадължени лица /физически лица и юридически лица, които нямат регистрация по ЗДДС/ в рамките на Европейския съюз,мястото на изпълнение на тези услуги, по силата на чл. 21, ал. 6 от ЗДДС, е в страната на получателя на услугата.Това означава, че ако българска фирма, регистрирана за целите на ДДС, извършва услуги по електронен път в полза на данъчно незадължени лица, установени в няколко държави членки, то за тази фирма ще възникне задължение за регистрация във всяка една от тях. Именно, за да се избегне регистрирането на лицата в множество държави членки от ЕС, където те предоставят електронни услуги, е създадена възможността за специална регистрация за прилагане на режим в Съюза.

В чл. 152, ал. 2 от ЗДДС е…