Преди да започнат своята дейност, най – често бъдещите предприемачи са поставени пред въпроса каква да бъде правната форма – дали да регистрират фирмата си като едноличен търговец /ЕТ/ или ЕООД. В миналото в повечето случаи хората стартираха бизнеса си като еднолични търговци, поради лесното откриване на фирма и липсата на необходимост от първоначален капитал, а също и опростената счетоводна и административна отчетност. В сегашни дни ЕТ се смята за остаряла правна форма, която вече почти никой не предпочита. И все пак, преди да вземете решение дали да започнете дейността си като ЕТ или ЕООД, трябва да помислите как това би рефлектирало на бизнеса ви и да се запознаете с няколко важни факта. Всяка една от двете форми на управление има своите плюсове и минуси, но вие сами ще прецените кой е най – удачният вариант за вас. Ако не сте сигурни коя е по-подходяща за вашите нужди, тази статия ще ви помогне.

Преди да започнат своята дейност, най – често бъдещите предприемачи са поставени пред въпроса каква да бъде правната форма – дали да регистрират фирмата си като едноличен търговец /ЕТ/ или ЕООД. В миналото в повечето случаи хората стартираха бизнеса си като еднолични търговци, поради лесното откриване на фирма и липсата на необходимост от първоначален капитал, а също и опростената счетоводна и административна отчетност. В сегашни дни ЕТ се смята за остаряла правна форма, която вече почти никой не предпочита. И все пак, преди да вземете решение дали да започнете дейността си като ЕТ или ЕООД, трябва да помислите как това би рефлектирало на бизнеса ви и да се запознаете с няколко важни факта. Всяка една от двете форми на управление има своите плюсове и минуси, но вие сами ще прецените кой е най – удачният вариант за вас. Ако не сте сигурни коя е по-подходяща за вашите нужди, тази статия ще ви помогне.

Едно от предимствата на ЕТ е по – ниската административна тежест в сравнение с ЕООД. Таксата за учредяване и регистриране на ЕТ е 150 лв., а за ЕООД е 300 лв. Държавната такса за вписване на Едноличен търговец  в Търговския регистър е 35 лв. (15 лева, ако е по електронен път), а за ЕООД 110 лв. (55 лева, ако е по електронен път), т.е. разликата е съществена.

За регистриране на ЕТ няма изискване за минимален капитал, но пък за ЕООД минималният първоначален капитал е 2 лв., т.е. и в двата случая не ви е необходим съществен финансов ресурс, за да започнете дейност.

Всяко едно дружество има задължение да публикува годишния си финансов отчет в Търговския регистър, а едноличните търговци не са длъжни да правят това, освен ако не подлежат на независим финансов одит. Естествено публикуването на отчета отново е свързано с такса, която е 40 лева, а в случай че подадете по електронен път – 20 лева. Фирмите, които не са осъществявали дейност, макар и освободени от такси, отново имат задължение да декларират това обстоятелство с декларация, която следва да бъде публикувана в Търговския регистър, а такова задължение за ЕТ не съществува.

Както знаем, фирмите организират текущото си счетоводно отчитане по реда на Закона за счетоводството и прилагат способа на двустранното счетоводно записване – Корект Акаунт Консулт може да свърши тази работа вместо вас. Едноличните търговци с нетни приходи от продажби за предходния отчетен период в размер, който не надхвърля 50 000 лева, могат да прилагат едностранно счетоводство, т.е. ако сте достатъчно организирани бихте могли да се справите и сами на първо време.

Едноличните търговци подават данъчните си декларации в срок до 30.04, а за всички останали срокът е последното число на месец март, т.е. има повече време да се огледат и обмислят нещата.

При прекратяване на дейността на ЕТ не се провежда процес на ликвидация, през който задължително се преминава при всички дружества, включително ЕООД. Процесът на ликвидация трае минимум 6 месеца.

Съществен недостатък на ЕТ е, че собственикът отговаря с цялото си лично имущество при евентуални задължения на фирмата. За разлика от ЕТ, при ЕООД, което е капиталово дружество, отговорността на собственика се ограничава до размера на капитала, но той като физическо лице не носи отговорност с личното си имущество. С други думи казано, ако собственикът се окаже неуспешен търговец и в резултат на това натрупа задължения, то кредиторите на ЕООД могат да насочат своите претенции единствено към имуществото на дружеството, но не и към неговия собственик, т.е. той няма да загуби нито личното си жилище, личния си автомобил и т.н. При ЕТ всеки кредитор може да насочи съдебното изпълнение към личното имущество на ЕТ, с изключение на вещите, които са обявени от закона за несеквестируеми.

Също така като недостатък на ЕТ може да се посочи и фактът, че в края на отчетната година изравнява и в зависимост от реализирания доход, може да се наложи довнасяне на осигуровки, докато при ЕООД такова задължение за собственика не съществува.

Някои дейности като фризьорски, козметични и други услуги, осъществявани чрез ЕТ, попадат в обсега на Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/ и се плаща патентен данък, който в повечето случаи може да е по – висок от този, който би платил собственикът, ако осъществява дейността като ЕООД.

Поради тези причини много от търговците, които са започнали дейността си като ЕТ се замислят да преминат към ЕООД. Възможни варианти са изкупуване на търговското предприятие на ЕТ от ЕООД по реда на чл. 15 от Търговския закон или чрез апорт. Възможен е апорт на отделни активи, които са ви нужни, за да развивате дейността си като собственик на ЕООД. Какъв ще бъде данъчният ефект от посочените възможности е предмет на друга тема за разговор. Преди да предприемете такава стъпка, съветът ми е да обсъдите решението си съвместно с компетентен счетоводител и адвокат.

Защо е важна добрата счетоводна структура?

Да се възползвате от услугите на счетоводител е най-добрият избор за следенето на финансите ви. Те ще ви напомнят за важни данъчни срокове и дължими плащания, ще ви покажат начини за поддържане на вашите сметки в отлична форма и ще ви посъветват за допустимите разходи и как да ги отчитате, за да сте възможно най-ефективни.

Екипът на Корект Акаунт Консулт може да ви предложи отлични счетоводни услуги на конкурентни цени. Доверете ни се.