Българско дружество, регистрирано на основание чл. 156 от ЗДДС за прилагане на специалния режим в Съюза, се занимава с електронна търговия чрез собствена електронна платформа. Чрез електронната платформа се извършват продажба на услуги, предоставяни по електронен път. Потребителите на услугите са изцяло извън границите на страната и са предимно данъчно незадължени – физически лица, установени в ЕС. Дружеството получава плащания по банков път или с банкови карти /дебитни или кредитни/. Плащането с дебитни/кредитни карти ще се осъществява чрез платформата за разплащане „Stripe.com“.

Възникват следните въпроси:

  1. Какви задължения възникват за българското дружество във връзка с изпълнение на разпоредбите на Наредба Н-18/2006 г.? Възниква ли задължение за регистрация на електронен магазин?

На основание чл. 118 от ЗДДС всяко регистрирано и нерегистрирано по този закон лице е длъжно да регистрира и отчита извършените от него доставки/продажби в търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство /фискален бон/ или чрез издаване на касова бележка от интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност /системен бон/, независимо от това дали е поискан друг данъчен документ. Получателят е длъжен да получи фискалния или системния бон и да ги съхранява до напускането на обекта.

В разпоредбата на чл. 118, ал. 3 от…