Попаднали в ада цар, бизнесмен и Главен счетоводител. Дяволът им казал:

– Имате право на едно телефонно обаждане.

Първи звъннал царят – обадил се вкъщи, пита как са нещата в семейството, в царството. Отговарят му, че всичко е наред, да не се тревожи за нищо.

Дяволът казал:

– Разговорът ще ти струва 50 хиляди лева.

Въздъхнал царят, платил.

Звъннал на свой ред бизнесменът, питал как е положението вкъщи, как върви този проект, онзи проект. Разбрал, че всичко е наред.

Дяволът поискал от него 100 хиляди лева за разговора. Бизнесменът – какво да прави – разплатил се.

Звъннал в офиса си счетоводителят:

– Как върви ДДС-то, колко фактури останаха? Подадохте ли интрастата? Защо се бави протокола по декл. 55? Не ме интересува, че сайтът на Търговския регистър не работи! Годишният финансов отчет трябва да е подаден до утре! Как така сме изпуснали срока за уведомлението по чл.62? Ревизия? Каква ревизия? Искане за предоставяне на документи и писмени обяснения от задълженото лице ли? И никой ли не се сети да пусне една молбичка, че счетоводителят е възпрепятстван и не може да спази срока, понеже е на гости на дявола, по дяволите!

Затворил счетоводителят телефона и дяволът му казал:

– На Вас разговорът ще ви струва 2 лева и 50 ст.

– Ама как, защо, откъде-накъде?!.. Ние говорихме по пет минути, а ни поиска толкова много пари, а той един час говори и му искате само 2 лева?

Дяволът отвърнал:

– А-а-а, той звъня от ада в ада. Таксуването му е като за корпоративна група.