В рубриката Законодателство е публикуван:

Наръчник по задължително социално и здравно осигуряване и гарантирани вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя – 2022 г.

Източник: НАП