На интернет страницата на НАП е публикувана е нова версия 2.11 на клиентския софтуер за „Трудови договори“, в сила от 01.03.2021 г.

Новото във версията е:

  • Променен е файловия формат на текстовия файл за НАП (в сила от 01.03.2021).
  • Направени са съответните промени във функционалностите на продукта.