Българско дружество, регистрирано по реда на ЗДДС, осъществява онлайн търговия със стоки /сувенири, изработени от дървен материал/. За тази цел използва услугите на платформата за електронна търговия Etsy.com, а също така притежава и собствен онлайн магазин. Клиентите са физически лица, установени на територията на ЕС. Дружеството е установено само в България. Стоката, предмет на осъществяваната търговия се доставя директно от доставчика, установен на територията на България до клиенти във всички държави – членки на ЕС. За момента общата стойност на извършените продажби е 10 500 лева. Очаква се продажбите да се увеличават и да надхвърлят 30 000 лева.

Въпросите са:

  1. Какъв е характера на извършваните продажби съгласно ЗДДС?
  2. Какви задължения ще възникнат за българското дружество след 01.07.2021 г.?

В конкретната ситуация са налице следните обстоятелства:

  1. Търговията се осъществява, както посредством собствен онлайн магазин, така и чрез онлайн…