Физическо лице, което работи на трудов договор, се намира в отпуск поради бременност и раждане. Осигурителният  доход на лицето за периода, който се взема за база при определяне на размера на паричното обезщетение при бременност и раждане по реда на чл. 49,  ал. 1 от КСО, е максималния осигурителен доход, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване.

По време на отпуска поради бременност и раждане майката сключва граждански договор за извършване на конкретна работа срещу определено възнаграждение, което превишава минималната работна заплата за страната.

Въпросите, които възникват и на които ще отговорим са:

  1. Възможно ли е майката, която получава парично обезщетение за бременност и раждане, да работи по граждански договор през този период и същевременно да получава полагащото й се обезщетение?
  2. Дължат ли се осигурителни вноски върху изплатената сума по граждански договор за периода, когато лицето е в отпуск поради бременност и раждане?

Лицата, които полагат труд без трудово правоотношение се осигуряват по реда на чл. 4, ал. 3, т. 5 и 6 от Кодекс…