И през 2022 година ще продължи да се прилага намалената ставка на данък добавена стойност от девет на сто за книги, ресторантьорски и кетъринг услуги, бебешки храни и пелени, туристически услуги, ползването на спортни съоръжения, като например фитнес зали и басейни.
Ставката от девет на сто е временна и ще е в сила до 31 декември 2022 г., се посочва в Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗИД на ЗДДС).
От по-ниското ДДС ще продължат да се възползват туристически оператори и турагенти,  издателите и разпространителите на книги и учебници, в това число електронни издания, книжки за рисуване или оцветява, нотни издания и др., търговците на детски продукти – храни за бебета и малки деца, пелени и подобни хигиенни артикули, които са изчерпателно изброени в  Закон за ДДС.
Данъчната ставка остава намалена и за предоставящите ресторантьорски и кетъринг услуги, които предлагат храна и съответно обслужване за консумация на място и доставка за вкъщи.
По въпроси, свързани с прилагането на намалената ставка са приложими общи становища на зам. изпълнителния директор на НАП:

Становище № 20-00-100/29.06.2020 г. за прилагането на намалената ставка на данък добавена стойност от 9 %, съгласно разпоредбата на чл. 66, ал. 2 от ЗДДС,

Становище № 20-00-147/30.09.2020 г. относно приложение на намалената ставка на данъка върху добавената стойност от девет процента за доставката на книги съгласно разпоредбата на чл. 66, ал. 2, т. 2 от ЗДДС в сила от 01.07.2020 г.,

Становище № 20-00-162/19.10.2020 г. относно приложение на намалената ставка на ДДС от 9 % за доставка на услуга за използване на спортни съоръжения

Становище № 20-00-163/06.12.2021 г. за данъчната ставка по ЗДДС за доставки от гастро секторите на бензиностанциите, които са публикувани в „Данъци – становища, указания, наръчници“ в рубриката Законодателство,  в сайта на приходната агенция.

Източник: НАП