Собственик сте на апартамент, който възнамерявате да продадете. И тъй като искате да сте изряден данъкоплатец и да ви e спокойно, си задавате въпросите:

  1. Ако продажната цена е над 50 000 лева, ще възникне ли за мен като физическо лице задължение за регистрация съгласно ЗДДС?
  2. Придобитият доход от продажбата на апартамента облагаем ли е, следва ли да го декларирам?

ДА ЗАПОЧНЕМ С ПРИЛАГАНЕТО НА ЗДДС

В чл. 3, ал. 1 от ЗДДС е записано, че данъчно задължено лице е всяко лице, което извършва независима икономическа дейност, без…