Публикувана е нова версия 12.03 на  Клиентския софтуер и справките по чл. 73, ал. 1 и ал. 6 от ЗДДФЛ за доходи, изплатени след 31.12.2018 г. и декларации образец №1, образец №3 и образец №6.

Новото във версията е:

Отстранени грешки от предходни версии.

Източник: Интернет страницата на НАП