Физическо лице, работещо на трудов договор, притежава уеб сайт. Сайтът е създаден с цел предоставяне на полета за реклама. В тази връзка, лицето получава приходи от реклама от Гугъл Ирландия.

Възникват въпросите:

  1. За лицето възниква ли задължение за регистрация по чл. 97а от ЗДДС?
  2. Как следва да се декларират приходите от реклама, получавани от физическото лице съгласно ЗДДФЛ?
  3. За лицето възниква ли задължение за осигурителни вноски, извън тези по трудовото правоотношение?

Прилагане на ЗДДС

Данъчно задължено лице е всяко лице, което извършва независима икономическа дейност, без значение от целите и резултатите от нея /чл. 3, ал. 1 от ЗДДС/.

Независима икономическа дейност е дейността…