Много от предприемачите определят времето…като пари. Съответно спестеното от тях време се влага в полезни и доходоносни дейности.

Колко минути отделяте, за да сложите печат и да „изрисувате“ вашия подпис върху една фактура? А колко време ви  е нужно, за да изпратите документа по пощата или по куриер? Е, днес ще стане въпрос точно за това. Как да спрете да губите тези минути.

Тези от вас, които търсят реквизит от порядъка на подпис или пък печат, МОЛ, начин на плащане да не се учудват, че в изложеното по – долу няма да намерят нито печатите, нито имената и подписите на съставител и получател и т.н. сред задължителните за фактурата, тъй като те не се изискват от доста отдавна и могат да имат своето полезно значение само в определени случаи, които ще коментирам малко по – късно.

Най – вероятно повечето от вас знаят това, но все пак има и такива, които не са запознати и изложеното би могло да им бъде…