Със Заповеди на Министъра на правосъдието и Министъра на труда и социалната политика са утвърдени образци на:

Източник: Интернет страницата на Агенция по вписванията