На всички служители, работещи в българско дружество се полагат ваучери за храна в размер на 200 лева месечно. Предстои работодателят да сключи допълнително споразумение към основния договор на служител за преназначаване от една длъжност на друга. За новата длъжност е определено по – ниско трудово възнаграждение, т.е. по – ниско от месечното възнаграждение по основния трудов договор.

Въпросът е:

  1. Нарушено ли е изискването на чл. 209, ал. 1, т. 1 от ЗКПО?
  2. В случай, че отговорът на първи въпрос е положителен, то каква ще е данъчната основа за начисляване на данък върху разходите – размера на изплатените ваучери за всички служители или размера на ваучерите само на преназначения служител?

На основание чл. 204, ал. 1, т. 2, б. „б“ от ЗКПО, документално обоснованите социални разходи, предоставени в натура под формата на ваучери за храна на работници и служители и лица, наети по договор за управление и контрол /наети…