Собственик сте на фирма, която е в сферата на услугите. Имате сайт, чрез който рекламирате и продавате услугите, които извършвате. Не разполагате с касов апарат и не желаете да използвате такъв, поради ред обясними причини. На този етап, клиентите ви могат да плащат единствено по банков път с платежно нареждане. За да ги улесните максимално, обмисляте да създадете възможност за плащане с карта посредством ПОС терминал, чрез който клиентите ще извършват плащане директно на вашия сайт. Общо взето стъпките са следните:

  1. Клиентът генерира поръчка на вашия сайт
  2. Оттам следва препращане на клиента на сайта на банката, където клиентът въвежда данните на своята банкова карта
  3. Следва препращане към сайта, където се визуализира статусът на плащането

Необходимо е вашият счетоводител да отговори на въпроса, който вероятно си задавате: „Трябва ли в този случай да издам фискална касова бележка при плащане от клиента?“

Нека да видим води ли плащането по описания начин до задължение за издаване…