Вирус от името на Агенция по вписванията се разпространява чрез електронната поща. Писмото е със следното съдържание:

„Агенция по вписванията уведомява, че съгласно новият Закон за счетоводството се променят крайните срокове за подаването на годишните финансови отчети. След изтичане на крайния срок, Агенция по вписванията ще предостави на Национална агенция за приходите списък на търговците и фирмите, неподали годишни финансови отчети в срок. Неподалите в срок ще бъдат санкционирани от НАП или АДФИ, като предвидените санкции са в размер от 300 до 2000 лв. За повече подробности, моля, отворете прикачения файл.“

НАП съветва своите клиенти да не отварят прикачените файлове, а ако са го направили, да стартират веднага антивирусната си програма

28.02.2018

Източник: Интернет страницата на НАП