Дружество, с основна дейност търговия с детски играчки, е регистрирано по чл. 97а от ЗДДС. Във връзка с осъществяваната дейност, фирмата сключва договор за доставка на стоки от немска фирма, регистрирана за целите на ДДС в Германия. В издадените от немския доставчик фактури за периода от януари до май са посочени на отделни редове данъчната основа, транспорт, ДДС, както и обща сума за плащане. Общата сума по издадените фактури от януари до май, с последната издадена през м. май, надхвърля 22 500 лева без начисленото ДДС, от които 1500 лева е стойността на транспорта. Въпросите са:

  1. Подлежи ли българското дружество на задължителна регистрация по реда на чл. 99 от ЗДДС, при условие, че вече е регистрирано на друго основание /чл. 97а от същия закон/?
  2. Коя сума следва да се вземе предвид при определяне на ВОП относно регистрацията по чл. 99, ал. 3 от ЗДДС – общата сума на ВОП без ДДС и транспорт или сумата с ДДС и транспорт?
  3. Може ли фирмата да се регистрира по реда на чл. 100, ал. 1 от ЗДДС?
  4. Каква е разликата между регистрацията по реда на чл. 99, ал. 3 и тази по реда на чл. 100, ал. 1 от закона?

Подлежи ли българското дружество на задължителна регистрация по реда на чл. 99 от ЗДДС, при условие, че вече е регистрирано на друго основание /чл. 97а от същия закон/?

Съгласно чл. 99, ал. 1 от ЗДДС,…