Актуализиран е програмен продукт „Трудови договори”, с включена номенклатура „Национална класификация на професиите и длъжностите“, в сила от 01.01.2018 г.

Рубрика Програмни продукти

02.01.2018

Източник: Интернет страницата на НАП