На интернет страницата на НАП В Рубриката “Бъдещо партньорство между ЕС и ОК” са публикувани актуализирани известия до заинтересованите страни за правилата на Европейския Съюз в областта на облагане с ДДС в контекста на оттеглянето на Обединеното Кралство.

Източник: НАП