Данъкът върху добавената стойност (ДДС) е данък върху потреблението на хората и представлява основен инструмент във фискалната политика. Икономическият растеж и развитие на всяка страна зависят до голяма степен от генерирането на приходи и данъчното облагане е основното средство за тази цел. Следователно ДДС като индиректна система на данъчно облагане допринася за приходите на държавата, които предполагаемо се използват за развитието на страната.

Какво обаче се случва на практика в България? България има фиксирана ставка на ДДС от 20% и за мнозина се счита за „златната среда“ за икономиката и приходите в бюджета на страната. Но страната не спира да се бори с конкуренцията на съседните страни, които предлагат стоки, като плодове и зеленчуци например, на цени, по-ниски от местните продукти. Защо ли? Защото по-голямата част от европейските страни са избрали да въведат по-ниски ставки за храни, лекарства и медицински продукти. Например, диференцираната ставка за храни в повечето страни е между 3-6%, а във Великобритания е дори 0%.

Близо 1 млрд.лв. влизат в хазната годишно от ДДС. Това е цената, която плащаме, за да може държавата да има сравнително постоянен паричен поток, събран от данъци, за да може да има финансово спокойствие и стабилност при изготвянето на проектобюджета. А това всъщност е създаване на милиарден пазар за укриване и източване на данъци. Ниско грамотни хора, социално слаби или безимотни лица биват използвани за параван и така ДДС се източва, вместо да се внася в бюджета.

Ако ДДС-то, което се внася, бъде инвестирано в бизнес или пък в курсове за повишаване на квалификацията, би било в пъти по-ползотворно за населението. Така ще се даде възможност на хората, които искат да прогресират, да работят за икономическия растеж на държавата ни, а в момента сме свидетели на деструктивни действия.

От тази година българското правителство планира да стимулира производството на местни плодове и зеленчуци чрез въвеждане на нова опростена система за ДДС – това е обявил заместник-министъра на земеделието Чавдар Маринов. Идеята е производителите да бъдат освободени от ДДС, което ще се плаща само от търговците на дребно. Тези 20% от сумата фермерите ще могат да реинвестират, например в семена, препарати. Последният във веригата ще плаща ДДС. Но дали ще бъде прието някога?

Намаляването на данъци и такси може значително да облекчи тежестта за предприятията и да подобри тяхната рентабилност и международна конкурентоспособност. Трябва да се предприемат множество мерки за намаляване на данъчните тежести за пазарните субекти, особено за частния и малкия бизнес, за допълнително стимулиране на жизнената сила на пазара. Евентуалното намаляване на ДДС би помогнало за насърчаване на развитието на икономиката, особено за производствения сектор.

Предвид широкия спектър от промени в българското законодателство за ДДС, съветваме българските компании да търсят компетентни и професионални съвети за разбиране на последиците от измененията в ежедневната им дейност. Доверете се на Корект Акаунт Консулт.