Справка за това в кой фонд за допълнително задължително  пенсионно осигуряване (ДЗПО) сте осигурени можете да направите без да посещавате офис на НАП. Това става с обаждане на телефон 070018700 или в портала за е-услуги на НАП https://inetdec.nra.bg/ с персонален идентификационен код (ПИК) или електронен подпис.

Източник: Интернет страницата на НАП