Платени статии2020-05-05T08:40:49+03:00
Казуси и статии ЗДДС
1501, 2021

Продажби чрез Амазон на територията на ЕС

Автор |15.01.2021|ЗДДС, Казуси и статии|

Българска фирма, регистрирана по ЗДДС, възнамерява да извършва онлайн търговия с аксесоари, които ще се закупуват от Китай. Стоките ще се транспортират директно от Китай до Полша. Стоките, които са предмет на търговията, ще се изпращат в склад на Амазон и ще бъдат продавани от платформата на Амазон на лица, нерегистрирани по ДДС и установ [...]

Казуси и статии ЗДДС
701, 2021

Онлайн търговия в Амазон. Право на данъчен кредит за закупените стоки от България? Ускорено възстановяване на ДДС?

Автор |07.01.2021|ЗДДС, Казуси и статии|

Дружество, регистрирано на основание чл. 100, ал. 1 от ЗДДС, ще осъществява продажби в ЕС през платформата за електронна търговия Амазон. Стоката, предмет на търговията, ще се закупува от България и ще се изпраща в склад на Амазон в Германия, откъдето чрез платформата ще се продава на лица, които не са регистрирани по ДДС. До тяхната реал [...]

Казуси и статии ЗКПО
3012, 2020

Данъчно признати ли са разходите за извършване на PCR тестове на командировани служители?

Автор |30.12.2020|ЗКПО, Казуси и статии|

Във връзка с изпълнение на сключени договори с чуждестранни контрагенти, българско дружество се налага да командирова свои служители в съответните страни. В условията на пандемия, едно от условията за пътуването и влизането на територията на съответната страна е представянето на официален документ, удостоверяващ липсата на заразяване, т.е [...]

Казуси и статии ЗДДФЛ
1612, 2020

Разпределяне на дивидент в полза само на един от съдружниците – руски гражданин. Данъчно третиране.

Автор |16.12.2020|ЗДДФЛ, Казуси и статии|

В дружество с ограничена отговорност има двама съдружника с различно участие в дяловете на дружеството. Съдружниците са руски граждани. Единият няма постоянен адрес в България и живее в Русия, а другият притежава разрешение за продължително пребиваване в България за 1 година и живее в България. На общото събрание на съдружниците е взето р [...]

Казуси и статии ЗДДС
712, 2020

Начисляване на ДДС за посредническа услуга по предоставяне на банков кредит

Автор |07.12.2020|ЗДДС, Казуси и статии|

Агенция за недвижими имоти сключва договор с търговска банка за предоставяне на услуги по посредничество при отпускане на банкови кредити на трети лица. Тя се изразява в: привличане на клиенти на банката по повод отпускането на кредити; консултиране и информиране на потенциалните потребители на кредити относно възможностите, условията и и [...]

Казуси и статии ЗДДС
512, 2020

Дистанционни продажби, извършвани от лице, регистрирано по реда на чл. 97а от ЗДДС. Данъчно третиране съгласно ЗДДС.

Автор |05.12.2020|ЗДДС, Казуси и статии|

Българско дружеството, регистрирано на основание чл. 97а от ЗДДС, е с основен предмет на дейност търговия на техника. Стоките се продават посредством онлайн платформи. Транспортирането на закупените стоки от България до клиентите е за сметка на българското дружество. Клиенти на дружеството са: физически лица от ЕС; юридически лица от ЕС; [...]

Казуси и статии ЗДДФЛ ЗКПО ТРЗ
2511, 2020

Ваучери за храна по втори трудов договор при същия работодател. Третиране съгласно ЗКПО, ЗДДФЛ и КСО.

Автор |25.11.2020|ЗДДФЛ, ЗКПО, Казуси и статии, ТРЗ|

Дружество предоставя ваучери за храна на наетия персонал по трудово правоотношение. Един от служителите е назначен на втори трудов договор при същия работодател. Ще отговорим на въпросите: Служителят има ли право да получи ваучери за храна по допълнителния трудов договор, при положение че получава при същия този работодател ваучери на сто [...]

Казуси и статии ЗКПО ТРЗ ЗДДС ЗДДФЛ
1611, 2020

Карти за градски транспорт, предоставени от работодател. Третиране съгласно ЗКПО, ЗДДФЛ, КСО и ЗДДС.

Автор |16.11.2020|ЗДДС, ЗДДФЛ, ЗКПО, Казуси и статии, ТРЗ|

Дружество, въз основа на издадена заповед от ръководството, осигурява на всички свои служители карти за градския транспорт за превоз от местоживеене до местоработата им и обратно. За картите ще бъде издавана фактура от съответния доставчик. Ще отговорим на въпросите: Какво е данъчното третиране на направения разход съгласно ЗКПО? Сумата п [...]

Казуси и статии ЗДДФЛ ЗДДС
1011, 2020

Данъчно третиране на получени суми за командировъчни от местно физическо лице при работа за клиенти в ЕС

Автор |10.11.2020|ЗДДС, ЗДДФЛ, Казуси и статии|

Местно физическо лице, регистрирано в регистър БУЛСТАТ като упражняващо свободна професия, извършва консултантски услуги въз основа на сключени договори. Част от възложителите на работата са чуждестранни юридически лица, установени на територията на Европейския съюз, които нямат регистрация или представителство в България. В това си качес [...]

Казуси и статии ЗДДФЛ
311, 2020

Продажба на дял, придобит чрез апортна вноска. Облагаем доход съгласно ЗДДФЛ.

Автор |03.11.2020|ЗДДФЛ, Казуси и статии|

Физическо лице е собственик на недвижим имот, придобит чрез покупко – продажба на 25.02.2020 г. Документално доказаната цена на придобиване на имота е 156 466 лева. Лицето се разпорежда със закупеното имущество, като извършва допълнителна вноска в капитала на собственото си дружество, като го апортира. Във връзка с апорта, вещите лица са [...]

Go to Top