Платени статии2020-05-05T08:40:49+03:00
Безплатно КСО/ТРЗ
2301, 2022

Полагане на труд по договор за управление и контрол и като самоосигуряващо се лице

Автор |23.01.2022|Безплатно, КСО/ТРЗ|

Физическо лице е собственик на ЕООД и управляващ съдружник в ООД, които извършват дейност. В качеството си на собственик на едноличното дружество, лицето представлява и управлява дружеството без сключен договор за управление и контрол. В дружеството с ограничена отговорност лицето има сключен договор за управление и контрол. В тази връзка [...]

Казуси и статии ЗДДС
1601, 2022

Регистриране и отчитане на вътреобщностни дистанционни продажби в справката – декларация по ДДС. Прилагане на ЗДДС и ППЗДДС.

Автор |16.01.2022|ЗДДС, Казуси и статии|

Българско дружество, регистрирано по реда на ЗДДС, е с основен предмет на дейност ръчна изработка и продажба на дървени сувенири. Дружеството има и регистрация за прилагане на режим в Съюза на основание чл. 156, ал. 1 от ЗДДС. Продажбите се осъществяват изцяло онлайн чрез платформите „Etsy“ и „eBay“, както и чрез собствен електронен магаз [...]

Казуси и статии ЗДДС
801, 2022

Бонус под формата на допълнително количество стоки при ВОД

Автор |08.01.2022|ЗДДС, Казуси и статии|

Българско дружество, регистрирано по реда на ЗДДС, извършва търговия на стоки на територията на България и Германия. Клиенти на дружеството са юридически лица, регистрирани за целите на ДДС, съответно в България и Германия. Българското дружество е договорило със своите клиенти от Германия бонус в размер на 5%, който се предоставя под форм [...]

Казуси и статии ЗДДС
2912, 2021

Вътреобщностни дистанционни продажби. Определяне на оборота от 10 000 евро за регистрация по режим в Съюза.

Автор |29.12.2021|ЗДДС, Казуси и статии|

Българско дружество, регистрирано по реда на ЗДДС, е с основна дейност продажба на хранителни добавки и козметика чрез онлайн платформите Etsy.com и Ebay. Клиенти на дружеството са данъчно незадължени лица /физически лица/ от трети страни, ЕС и България. При продажби към клиенти от трети страни дружеството начислява 0% ДДС, а при продажби [...]

Казуси и статии ЗДДС
1912, 2021

Регистрация за прилагане на специален режим в Съюза на основание чл. 156, ал. 1 от ЗДДС при липса на регистрация по общия ред на ЗДДС

Автор |19.12.2021|ЗДДС, Казуси и статии|

Българско дружество е установено по седалище и адрес на управление на територията на страната. Дружеството не е регистрирано по реда на ЗДДС. Дружеството възнамерява да извършва онлайн продажби на уреди за домашна употреба чрез използване на платформата на Амазон. Стоките ще се изпращат от територията на страната до територията на Германи [...]

Казуси и статии ЗКПО ЗДДС ЗДДФЛ
1212, 2021

Данъчно третиране на изплащане на дяловете при напускане на съдружник

Автор |12.12.2021|ЗДДС, ЗДДФЛ, ЗКПО, Казуси и статии|

Физическо лице, съдружник в ООД, решава да прекрати своето членство в дружеството по собствено желание. Лицето е спазило определения тримесечен срок по чл. 125, ал. 2 от Търговския закон. Записаният и внесен капитал на дружеството е в размер на 5100 лева. Съдружниците са двама, притежаващи 51 дяла по 50 лева всеки, на обща стойност 2550 л [...]

Казуси и статии ЗДДС
412, 2021

Начислен и внесен ДДС по фактури, които не са заплатени от клиенти на дружеството

Автор |04.12.2021|ЗДДС, Казуси и статии|

Дружество, в качеството си на регистрирано лице по реда на ЗДДС, във връзка с осъществяваната от него търговска дейност, издава фактури, по които начислява ДДС. По част от издаваните фактури няма постъпило плащане от клиентите на дружеството. Въпросите са: Има ли механизъм за възстановяване на начисления и внесен ДДС по фактурите, които н [...]

Казуси и статии ЗДДС
2811, 2021

Продажба на самолетни билети от туроператор. Данъчно третиране и документиране.

Автор |28.11.2021|ЗДДС, Казуси и статии|

Туроператор продава самолетни билети. За закупените билети, туроператорът получава от български доставчик протоколи без начислен ДДС. Не разполага с договор за посредничество с авиокомпания и съответно не получава комисионна от нея. Туроператорът сам определя своята комисионна, която събира от своите клиенти. Въпросите са: Как следва да б [...]

Казуси и статии КСО/ТРЗ
2111, 2021

Здравно осигуряване на чужди граждани, които са получили разрешение за пребиваване и работа “Синя карта на ЕС”

Автор |21.11.2021|Казуси и статии, КСО/ТРЗ|

Руски гражданин ще полага труд за българско дружество въз основа на сключен трудов договор, който е одобрен от Агенцията по заетостта. В тази връзка, получава разрешение за пребиваване и работа в България тип „Синя карта на ЕС“. Въпросът е: Дължат ли се здравни осигуровки по сключения трудов договор с руския гражданин, притежаващ разрешен [...]

Казуси и статии ЗДДФЛ ЗКПО
1111, 2021

Прилагане нормите на ЗДДФЛ при начисляване на лихви на чуждестранно физическо лице

Автор |11.11.2021|ЗДДФЛ, ЗКПО, Казуси и статии|

Българско дружество получава заем от чуждестранно физическо лице, местно на Федерална Република Германия. Лицето е съдружник във въпросното дружество. В сключения договор за заем има определена лихва. Лихвата все още не е изплатена, а само начислена. Въпросите са : Следва ли да се удържа данък по реда на ЗДДФЛ върху начислената и неизплат [...]

Go to Top