Само сега - подарък 3 месеца безплатен, неограничен достъп до актуални статии и казуси при Абонамент за 12 месеца. Вземи 15 месеца на цената на 12 месеца и спести 24 лв.!   Само сега - подарък 3 месеца безплатен, неограничен достъп до актуални статии и казуси при Абонамент за 12 месеца. Вземи 15 месеца на цената на 12 месеца и спести 24 лв.!   Само сега - подарък 3 месеца безплатен, неограничен достъп до актуални статии и казуси при Абонамент за 12 месеца. Вземи 15 месеца на цената на 12 месеца и спести 24 лв.!   
Платени статии2020-05-05T08:40:49+03:00
ЗДДСЗКПО
2010, 2020

Лихви по заеми между свързани лица. Договориране, документиране, данъчно третиране съгласно ЗКПО и ЗДДС.

Автор |20.10.2020|ЗДДС, ЗКПО, Казуси и статии|

Въз основа на сключен договор за паричен заем, едно дружество предоставя финансови средства на друго българско дружество. Двете дружества са свързани лица по смисъла на ЗКПО. По силата на договора, заемът се погасява на равни месечни вноски. Въпросите, на които ще отговорим са: Задължително ли е дружествата - свързани лица да предвидят ли [...]

ЗДДСКазуси и статии
1210, 2020

Услуга с място на изпълнение в друга държава членка, по която доставчикът и получателят са български данъчно задължени лица. Данъчно третиране и документиране.

Автор |12.10.2020|ЗДДС, Казуси и статии|

Българска фирма, регистрирана за целите на ЗДДС в България, сключва договор с друга българска фирма за извършване на ремонтни дейности на логистична база. Имотът, собственост на българската фирма, се намира в Румъния. Българската фирма, която оказва услугата, е също регистрирана за целите на ЗДДС в България. Ще отговорим на въпросите: Как [...]

Казуси и статииТРЗ
610, 2020

Допълнителен труд при същия работодател по време на отпуска за отглеждане на дете до 2-годишна възраст

Автор |06.10.2020|Казуси и статии, ТРЗ|

Служителка в търговско дружество, назначена на трудов договор по чл. 67 от Кодекса на труда /КТ/, се намира в отпуска за отглеждане на дете до 2-годишна възраст /отпуска по чл. 164, ал. 1 от КТ/. Получава предложение от работодателя си за извършване на работа, която се различава от тази, за която е наета по основния трудов договор. Майкат [...]

ЗДДСКазуси и статии
110, 2020

Самофактуриране и документиране на доставка на услуга с място на изпълнение на територията на държава членка.

Автор |01.10.2020|ЗДДС, Казуси и статии|

Българска фирма, регистрирана за целите на ЗДДС, упражнява дейност по превоз на товари. Един от клиентите – получател на транспортната услуга, е юридическо лице, регистрирано за целите на ДДС в Австрия. До този момент, за всяка извършена транспортна услуга на своя чуждестранен контрагент, установен в Общността, българското дружество издав [...]

ЗДДСЗДДФЛ
1709, 2020

Продажби, извършвани от физическо лице чрез куриерски фирми. Третиране съгласно ЗДДФЛ. Задължение за осигурителни вноски.

Автор |17.09.2020|ЗДДС, ЗДДФЛ, Казуси и статии, ТРЗ|

Физическо лице, което няма регистрация като едноличен търговец, нито пък регистрация като юридическо лице, през определен период от 2018 г. е извършвало продажби на лични вещи, както и други ръчно изработени артикули, чрез куриерски фирми. Плащането е получавано с наложен платеж. Физическото лице е извършвало дейността, без да има регистр [...]

ЗДДСЗДДФЛ
1109, 2020

Доходи на физическо лице от онлайн продажби. Облагане съгласно ЗДДФЛ и ЗДДС.

Автор |11.09.2020|ЗДДС, ЗДДФЛ, ЗКПО, Казуси и статии|

Физическо лице извършва продажби на дрехи и аксесоари чрез уебсайт за електронна търговия /etsy.com/. Реализираните приходи от продажби са предимно от чуждестранни и български физически лица, нерегистрирани по ДДС. Съответно Еtsy събира такси, за които издава фактура. Възникват въпросите: Следва ли физическото лице да се регистрира за цел [...]

ЗДДСЗДДФЛ
109, 2020

Доставка на хостинг услуги на клиенти, установени извън Европейския съюз. Данъчно третиране съгласно ЗДДС.

Автор |01.09.2020|ЗДДС, ЗДДФЛ, ЗКПО, Казуси и статии|

Българско дружество, регистрирано за целите на ЗДДС е с основен предмет на дейност предоставяне на хостинг услуги на чуждестранни клиенти. Предстои сключване на договори с клиенти, установени в страни, които не са членки на Европейския съюз /трети страни/, сред които и физически лица. Съответно хостинг пространството се закупува от америк [...]

ЗДДФЛКазуси и статии
2708, 2020

Доход от продажба на недвижим имот от чуждестранно физическо лице. Данъчно третиране съгласно ЗДДФЛ.

Автор |27.08.2020|ЗДДФЛ, Казуси и статии|

Чуждестранно физическо лице, установено в Русия, възнамерява да продаде собствени недвижими имоти – 2 броя апартаменти, придобити през 2006 г. Имотите се намират в България. Следва ли чуждестранното физическо лице да плаща данък от продажбата на имотите, находящи се в България съгласно ЗДДФЛ, при положение че са придобити през 2006 г.? Сл [...]

Казуси и статииТРЗ
2008, 2020

Осигуряване по граждански договор по време на отпуск поради бременност и раждане

Автор |20.08.2020|Казуси и статии, ТРЗ|

Физическо лице, което работи на трудов договор, се намира в отпуск поради бременност и раждане. Осигурителният  доход на лицето за периода, който се взема за база при определяне на размера на паричното обезщетение при бременност и раждане по реда на чл. 49,  ал. 1 от КСО, е максималния осигурителен доход, определен със Закона за бюджета н [...]

ЗДДСЗДДФЛ
1308, 2020

Данъчно третиране на дейността на фризьор

Автор |13.08.2020|ЗДДС, ЗДДФЛ, ЗКПО, Казуси и статии|

Физическо лице, което притежава диплома за завършено образование със специалност „фризьорство“, решава да практикува своята професия. Подава документи в Агенцията по вписванията за регистрация като лице, упражняващо свободна професия. След успешна регистрация, получава единен идентификационен код /код по БУЛСТАТ/, който съвпада с неговото [...]

Go to Top