Платени статии2020-05-05T08:40:49+03:00
Казуси и статии ЗДДС
2606, 2022

Предоставяне на безплатно количество стока с рекламна цел. Данъчно третиране по реда на ЗДДС.

Автор |26.06.2022|ЗДДС, Казуси и статии|

Дружество, регистрирано по реда на ЗДДС, предприема рекламна кампания, която се изразява в безплатно предоставяне на клиентите на 1 брой от закупен продукт при закупуването на определен брой от същия продукт. Въпросът, който възниква е: Какво е данъчното третиране по реда на ЗДДС на доставката на безплатното допълнително количество от про [...]

Казуси и статии КСО/ТРЗ
1306, 2022

Осигуряване на чуждестранно физическо лице – управител в българско дружество

Автор |13.06.2022|Казуси и статии, КСО/ТРЗ|

Българско дружество с ограничена отговорност, с чуждестранно участие, желае да назначи за управител чуждестранно физическо лице. Новият управител е осигурено лице в дружеството майка в Германия и е местно лице на Германия за целите на данъчното облагане. Неговото идване в България ще бъде епизодично. Въпросите са: Какъв договор следва да [...]

Казуси и статии ЗДДС
506, 2022

Отдаване под наем на недвижим имот, собственост на чуждестранно физическо лице. Данъчно третиране по реда на ЗДДС.

Автор |05.06.2022|ЗДДС, Казуси и статии|

Българско дружество, с основен предмет на дейност търговия и регистрирано по реда на ЗДДС, наема складови площи в България, собственост на чуждестранно физическо лице. Въпросите са: За българското дружество възниква ли задължение да начисли ДДС за получената услуга? Възниква ли задължение за чуждестранното физическо лице да се регистрира [...]

Казуси и статии КСО/ТРЗ
2905, 2022

Получаване на парично обезщетение от собственичка на дружество през периода на отпуска за бременност и раждане и отглеждане на малко дете

Автор |29.05.2022|Казуси и статии, КСО/ТРЗ|

Самоосигуряващо се лице, в качеството си на собственичка на дружество с ограничена отговорност, е осигурявана за общо заболяване и майчинство. Към настоящия момент собственичката на дружеството отговаря на условията за отпускане на парично обезщетение за бременност и раждане за срок от 410 календарни дни, от които 45 дни преди раждането. [...]

Казуси и статии ЗДДС
2205, 2022

Неустойка за неявяване на турист в хотел. Данъчно третиране по реда на ЗДДС.

Автор |22.05.2022|ЗДДС, Казуси и статии|

Основна дейност на дружество е предоставянето на хотелски услуги, облагаеми с данъчна ставка в размер на 9%. При ненастаняване на гости по направена резервация, хотелът начислява към съответния туроператор такса, която компенсира хотела за неявяването на госта и неизползването на услугата. Въпросът е: Следва ли да се начислява ДДС върху с [...]

Казуси и статии ЗДДФЛ
1105, 2022

Доход от продажба на недвижим имот от чуждестранно физическо лице, придобит чрез дарение. Данъчно третиране по реда на ЗДДФЛ.

Автор |11.05.2022|ЗДДФЛ, Казуси и статии|

Чуждестранно физическо лице, гражданин на държава членка на ЕС /Германия/, решава да извърши продажба на апартамент, който се намира на територията на България. Апартаментът е придобит през 2018 г. чрез дарение. Въпросите са: Дължи ли лицето данък съгласно ЗДДФЛ за продажбата на един недвижим имот, придобит чрез дарение? Съгласно чл. 7 от [...]

Казуси и статии ЗКПО ЗДДС
605, 2022

Безвъзмездно прехвърляне на право на придобиване на собственост върху лек автомобил. Данъчно третиране по реда ЗДДС и ЗКПО.

Автор |06.05.2022|ЗДДС, ЗКПО, Казуси и статии|

Дружество, регистрирано по реда на ЗДДС лице, сключва договор за лизинг. Предмет на лизинговия договор е лек автомобил. Договорена е възможност за закупуването му при изтичане срока на договора. Предвид обстоятелството, че обект на лизинговия договор е лек автомобил, дружеството не е ползвало данъчен кредит по договора за лизинг. Дружеств [...]

Казуси и статии ЗДДФЛ
2804, 2022

Доход от прехвърляне на правото върху регистрирана търговска марка, изплатен в полза на физическо лице. Данъчно третиране по реда на ЗДДФЛ.

Автор |28.04.2022|ЗДДФЛ, Казуси и статии|

Българско дружество желае да придобие правото върху регистрирана търговска марка от физическо лице. В тази връзка е сключен договор с предмет прехвърляне правото на правото върху комбинирана търговска марка. Физическото лице е декларирало пред дружеството, че не е самоосигуряващо се лице и е осигурено върху максималния осигурителен доход [...]

Казуси и статии ЗДДС
1704, 2022

Покупка на самолетни билети от WIZZ AIR. Данъчно третиране по реда на ЗДДС.

Автор |17.04.2022|ЗДДС, Казуси и статии|

Българско дружество, регистрирано по реда на ЗДДС, закупува самолетен билет във връзка с предстояща командировка за целите на своята икономическа дейност. Лице, наето по трудово правоотношение, се командирова до Германия. Самолетният билет е закупен от WIZZ AIR. Дружеството получава фактура за доставка на самолетен билет на стойност 142 л [...]

Казуси и статии ЗДДС
1004, 2022

Продажби чрез Амазон във Великобритания. Документиране на износ при изпращане на стоки в складове на Амазон – Великобритания.

Автор |10.04.2022|ЗДДС, Казуси и статии|

Българско дружество, регистрирано по реда на ЗДДС в България, извършва онлайн търговия чрез платформата на Амазон. Дружеството има регистрация за целите на ДДС във Великобритания. Стоките се изпращат в склад на Амазон във Великобритания, където се съхраняват до тяхната продажба. Получатели по доставката на стоки са физически лица, установ [...]

Go to Top