От 12 март 2020 г., временно бяха прекратени консултациите с клиенти на НАП в приемната, осъществявани всеки четвъртък от седмицата от 14,00 до 16,00 часа.

До възобновяването на консултациите с възможност за физическо посещение, информация по интересуващите ви въпроси, свързани с прилагането на данъчно-осигурителното законодателство, клиентите на НАП ще могат да получават в същите часове на посочените по-долу телефони.

Телефоните за консултации в град София са:

 • по прилагането на ЗКПО – тел.: 9859-3746; 9859-3913; 9859-6732
 • по прилагането на ЗДДС –  тел.: 9859-3713; 9859-6733; 9859-6758
 • по прилагането на ЗДДФЛ – тел.: 9859-6736; 9859-3456
 • по прилагането на КСО/ЗЗО – тел.: 9859-3458; 9859-6759; 9859-6735
 • по прилагането на Наредба Н-18 – тел. 9859-3457; 9859-6731

Телефоните за консултации в град Бургас са следните: 056/878 266; 056/878 281; 056/878 214

Телефоните за консултации в град Варна са:

 • по прилагането на ЗКПО – тел.: 052/360688; 052/360660
 • по прилагането на ЗДДФЛ – тел.: 052/360633; 052/360452
 • по прилагането на ЗДДС – тел.: 052/360467; 052/360456
 • по прилагането на КСО/ЗЗО – тел.: 052/360565; 052/360462
 • по прилагането на ДОПК – тел.: 052/360459; 052/360464
 • по Наредба Н-18/2006 г. – тел.: 052/360461

Телефоните за консултации в град Пловдив са:

 • по прилагането на ЗКПО – тел.: 032/935467
 • по прилагането на ЗДДФЛ – тел.: 032/935 475
 • по прилагането на ЗДДС – тел.: 032/935 473; 032/935 770; 032/935 469
 • по прилагането на КСО/ЗЗО – тел.: 032/935 733; 032/935 684
 • по Наредба Н-18/2006 г. – тел.: 032/935 478; 032/935 665
 • по прилагането на ДОПК – тел.: 032/935 707

Телефоните за консултации в град Велико Търново са:

 • по прилагането на ЗКПО и ЗДДФЛ – тел.: 062/617 126; 062/617 208
 • по прилагането на ЗДДС – тел.: 062/617 130
 • по прилагането на КСО/ЗЗО – тел.: 062/617 208; 062/617 142
 • по Наредба Н-18/2006 г. и ЗМДТ – тел.: 062/617 126

Източник: НАП