Публикувано е Становище за прилагането на намалената ставка на данъка върху добавената стойност от девет процента,  съгласно разпоредбата на чл. 66, ал. 2, в сила от 1 юли 2020 г.

Източник: Интернет страницата на НАП