90% от комуникацията с данъчната администрация е онлайн

До средата на 2021 г. Националната агенция за приходите ще стартира  изцяло нов портал за електронни услуги, който значително ще улесни потребителите при декларирането и плащането на данъците и осигурителните вноски. Това стана ясно днес по време на встъпителна онлайн пресконференция на приходната администрация  по проект „Надграждане на основните системи на НАП за предоставяне на данни и услуги към вътрешни и външни системи“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

По време на данъчната кампания тази година над 80% от физическите лица са декларирали доходите си онлайн, припомни Росен Бъчваров, директор на дирекция „Комуникации и протокол“ на НАП. Той допълни, че близо 90% от цялата комуникация между приходната агенция и потребителите се извършва по електронен път, като онлайн са разменят над 80 милиона документа годишно.

„Независимо от факта, че НАП е една от ключовите публични организации в България по отношение на електронните услуги, много неща могат да бъдат подобрени. Ние се интересуваме от мнението на потребителите и в резултат от техни препоръки усъвършенстваме портала и добавяме конкретен набор от нови електронни услуги“, каза Росен Бъчваров.

Директорът на IT дирекцията на НАП Малина Панайотова допълни, че съществуващите е-услуги и достъпите до тях в новия портал ще бъдат по такъв начин, че да не се налага потребителите да въвеждат допълнителна информация за ползването на същите услуги, да не се налага да ходят до офис на НАП или да подават допълнителни документи. Посещаването на офис на НАП ще се налага само в изключителни случаи, когато няма да може автоматично да се осъществи идентифицирането на лицата относно правото на достъп за ползване на заявените от тях услуги.

Новата платформа ще предостави възможност за достъп до услугите на приходната администрация, освен с квалифициран електронен подпис (КЕП) и ПИК на НАП, но и с издаден от КЕП от държави членки на ЕС чрез интеграция със системата за електронна автентикация, поддържана от Държавна агенция „Електронно управление“.

Сред специфичните цели на изпълнявания проект са не само повишаване качеството и бързината на предоставяните от НАП електронни административни услуги, но и осигуряване на надеждност, сигурност и непрекъсваемост дейността на ведомството, чрез обновяване на технологичната среда, позволяваща предоставянето на съвременни електронни услуги, базирани на SOA (Service oriented architecture).

Общата стойност на проекта е 2 577 110,81 лв., от които 2 190 544,19 лв. европейско финансиране и 386 566,62 лв. – национално съфинансиране.

Източник: Интернет страницата на НАП