С цел да подпомогне процеса на единно прилагане на данъчното законодателство, Национална агенция за приходите разработи и публикува Наръчник по ДДС за 2020 г., версия 2020 г.

Наръчник по ДДС за 2020 г.

Източник: НАП