Утвърдена от Министерство на финансите е нова Служебна бележка по чл. 45, ал. 1 от ЗДДФЛ за доходите от трудови правоотношения, изплатени през 2022 г.

Документът е публикуван в рубриката „Формуляри“. 

Източник: НАП