В рубриката „Програмни продукти“ – страниците: Справка за изплатени доходи на физически лица и Програмни продукти за обхващане на данни от декларация обр. № 1, обр. №3, обр. № 6 и генериране на данни за плащания от осигурителните каси са публикувани

Новото във версия 15.01 е:
1. Добавена е възможност за генериране на Декларации Обр. 3 и 6 за 2023 година.
2. Добавена е възможност за генериране и проверка на справките по чл. 73 от ЗДДФЛ за доходи, изплатени през 2022 година.
3. Добавена е възможност за генериране и проверка на справките по чл. 73 от ЗДДФЛ при заличаване/прекратяване на предприятие в срока по чл.162 от ЗКПО за доходи, изплатени през 2023 година.

Източник: НАП