Публикувана е нова версия 14.02 на Клиентския софтуер за генериране на данни за декларации образец № 1, образец № 3 и образец № 6 и справките по чл. 73, ал. 1 и ал. 6 от ЗДДФЛ за доходи, изплатени след 31.12.2018 г.,  инструкция за инсталация и ръководство за потребителя.

Новото във версия 14.02 е:
1. Добавена е възможност за генериране на Декларации Обр. 1 за 2022 година.

Източник: НАП