Публикувана е нова версия на офлайн модула за Интрастат оператора МИО за 2021 г, която подменя версията публикувана на 25.01.2021 година. Промяната е премахване на код на държава „EU – Европейски съюз“ от номенклатурата на страните, тъй като той не се използва в Интрастат. Интрастат операторите, които вече са инсталирали предходната версия (МИО 8.0.1) не е нужно да инсталират новата версия, но не трябва да използват този код. В противен случай декларацията ще бъде отхвърлена при подаването.

Източник: НАП