Публикувана е нова версия 10.01, заедно с първоначална инсталация, на програмен продукт (под Windows) за генериране на отчетни регистри по ДДС, справка–декларация по ЗДДС и VIES декларация  и ръководство на потребителя за ползване на продукта.

Повече относно промените в Закона за данък върху добавената стойност, влизащи в сила от 01.01.2021 г., може да прочетете тук.

Източник: НАП