Министърът на финансите утвърди новите образци на декларации за ползване на данъчни облекчения за деца и деца с увреждания за 2022 година. Предстои те да бъдат обнародвани и в Държавен вестник.

Новите декларации са публикувани в рубриката Формуляри в сайта на НАП:

Източник: НАП