Качени са примерни планове за въвеждащо и продължаващо обучение на служители за запознаването им с изискванията на ЗМИП на интернет страницата на ДАНС. Да не забравяме, че срокът за подаването им изтича на 15 февруари. До тогава трябва да бъдат изпратени на дирекция „Финансово разузнаване“.