Национална агенция за приходите публикува за обществено обсъждане Проект на инструкция за реда за извършване на съвместни проверки на място от „Финансово разузнаване“ на ДАНС и НАП по Закона за мерките срещу изпирането на пари, както и  Мотиви към проект на инструкция за реда за извършване на съвместни проверки на място от „Финансово разузнаване“ на ДАНС и НАП по Закона за мерките срещу изпирането на пари .

Срокът за подаване на коментари и предложения по проекта е 30 дни, считано от датата на публикуване.

Източник: НАП