Считано от 1 май 2020 г., ставката по ДДС за електронни книги в Чехия е в размер на 10%.

Източник: Интернет страницата на НАП