Считано от 23 април 2020 г. в Испания ще бъде прилагана ставка от 4% за книги, вестници и списания, дори когато те се считат за услуги предоставяни по електронен път.
Това премахва разликата в данъчните ставки на ДДС между физически и електронни книги.

Източник: Интернет страницата на НАП