В бр. 72 на Държавен вестник от 14.08.2020 г. е обнародвано ПМС № 202 от 07.08. 2020 г. за изменение и допълнение на Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване.

Направена е промяна в реда за подаване на документите за изплащане на паричните обезщетения за временна неработоспособност, бременност, раждане и отглеждане на дете, както и на паричните помощи при инвалидност поради общо заболяване и смърт на осигуреното лице. Предвидено е, във всички случаи, подаването на документите да е по електронен път.

Във връзка с това се променят текстовете на чл. 14 – чл. 28 включително. Отменено е Приложение № 12 към чл. 16 от Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване, който вече е отменен. Променя се Приложение № 14 към чл. 21 от Наредбата.

Докладът за проектопромените може да видите ТУК.