Считано от 1 септември 2020 г. в Ирландия стандартната ставка по ДДС се намалява от 23% на 21% за период от шест месеца.

Информация за намалението на ставката по ДДС е публикувана на уебсайта на ирландската приходна администрация:

https://www.revenue.ie/en/corporate/communications/stimulus/reduction-in-the-standard-rate-of-vat.aspx.

Вижте още в: Съобщения от ДЧ на ЕС.

Източник: НАП