До 14.06.2020 г. в сградите на Национална агенция за приходите задължително се спазват всички противоепидемични мерки, въведени със заповедта на министъра на здравеопазването на Република България.

Съгласно Заповед № ЗЦУ-636/19.05.2020 г. на изпълнителния директор на НАП за задължително спазване на противоепидемичните мерки в сградите на приходната агенция е задължително:

– При осъществяване на дейностите на НАП, свързани с обслужване на клиенти на място в сградите да се спазва дистанция от 1,5 м.

– Всички клиенти, при влизане и по време на престоя си в сграда на НАП, е необходимо да имат поставена защитна маска за лице или друго средство, покриващо носа и устата

– При непосредствен контакт с клиенти, служителите на НАП използват защитна маска за лице или предпазен шлем, там където няма пластмасови прегради.

На всеки два часа се извършва дезинфекция на помещенията и повърхностите, вкл. билетни устройства, ПОС терминали и др.

Източник: Интернет страницата на НАП