Наръчникът е актуализирана версия 2019 г., съобразно промените в ЗДДФЛ, с цел подпомагане процеса на единното прилагане на данъчното законодателство.

Рубрика Становища, указания, наръчници

Източник: Интернет страницата на НАП