Формулярът за облагане с корпоративен данък с баркод е достъпен в рубриката За бизнеса/Данъци/Документи-данъци.

Годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2018 г. с баркод

Източник: Интернет страницата на НАП