Публикувана е нова версия на клиентския софтуер за трудовите договори.

Рубрика Програмни продукт

Източник: Интернет страницата на НАП