Публикувана е обновената версия на офлайн модула за Интрастат оператора МИО (Модул за Интрастат оператора) за 2020 г. във варианти на български език и на английски език.

Интрастат операторите, които използват офлайн модула МИО е необходимо да инсталират версията на продукта за 2020 г. Актуализирани са ръководството за потребителя и указанието за инсталиране на МИО.

Източник: Интернет страницата на НАП