Публикувана е структура и формат на файловете за подаване на данни в електронен вид за Декларация обр.1 „Данни за осигуреното лице“, отнасящи се за данни с период след 31.12.2018г.

Рубрика Програмни продукти

Източник: Интернет страницата на НАП