В рубриката „Законодателство„, категория „Становища, указания, наръчници“ е публикувано становище относно прилагане на осигурителното законодателство от 01.01.2023 г.

Източник: НАП