На интернет страницата на НАП е публикувано е становище относно координация на системите за социална сигурност между държавите членки на ЕС и Обединеното кралство, след влизане в сила на Споразумението за оттегляне на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от ЕС и Европейската общност за атомна енергия и Споразумението за търговия и сътрудничество между ЕС и европейската общност за атомна енергия, от една страна и Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, от друга.

Може да видите и приложенията към него:

Рубрика „Наръчници, становища, указания