Съвместна операция на НАП и правоохранителните органи започна тази сутрин в стоков базар Илиянци. Подготвената в последния месец акция има за цел да установи стоковите наличности и произхода на стоките, както и дали се спазват счетоводното и данъчно законодателство, включително отчитането на обороти. В операцията участват инспектори на Националната агенция за приходите и МВР под ръководството на Междуведомствения координационен център за противодействие на контрабандата и контрол на движението на рискови стоки и товари при ГДБОП.

Инспекторите на НАП ще извършат проверки за това дали работодателите спазват осигурителните изисквания, допълват от приходната агенция. Търговците ще бъдат проверявани също за това дали издават касови бележки.

19.12.2017

Източник: Интернет страницата на НАП