На 26.02.2020г  Информационна система  „Интрастат“ ще бъде спряна и няма да има достъп от Електронни услуги от 12-18 часа. Това се налага поради внедряване на нови модули и промяна в някои от съществуващи функционалности, които основно ще бъдат използвани от служителите на НАП. За Интрастат операторите няма да има промяна в начина на подаване и работата със системата.

В тази връзка системата временно няма да функционира за потребители- служители и Интрастат оператори.

Източник: Интернет страницата на НАП